En nog een WordPress site

Voorwaarden

De standhuur dient uiterlijk donderdagavond voor 20.00 uur betaald te zijn, wilt u verzekerd zijn van een standplaats.
Dit kan per bank of contant na overleg met de organisatie.

Deelname geschiedt op eigen risico.

Indeling geschiedt op de markt door de organisatie.

De verkoop van etenswaar, drank is in overleg met de organisatie.

Het is niet toegestaan tijdens de markturen de markt  te verlaten.

Men mag niet inpakken voor 15.30 uur of indien de organisatie eerder toestemming geeft.

Na afloop van de markt dient u uw standplaats schoon en opgeruimd achter te laten.
Afval en niet verkochte goederen mogen niet binnen of buiten de locatie achter gelaten worden.

Geleden schade, van welke aard dan ook, kunnen door de standhouders en/of bezoekers,
nimmer op organisatie ’t Snuffeltje en/of terreinbeheerder verhaald worden.